FA

رایکا 33

شرکت رایکا 33 در سال 1383 با عنوان بازرگانی 33 در زمینه توزیع انواع حافظه موبایل و کامپیوتر شروع به فعالیت کرد. سپس در سال 1393 به نام رایکا 33 تغییر نام داد.